Mapiranje potencijala organizacija kao priprema za krizne situacije

Jedan od prvih koraka u pripravnosti za potencijalne krizne situacije je mapiranje organizacijskih potencijala organizacija civilnog društva za odgovor na iste. U sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama mapirali smo potencijale 16 organizacija u tri županije; Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj …

Poziv na radionicu! – Primjeri dobre prakse u području pripravnosti za katastrofe i smanjenju rizika od katastrofa

POZIV NA ONLINE RADIONICU – rok za prijavu 27.10.2023! Naziv radionice: Primjeri dobre prakse u području pripravnosti za katastrofe i smanjenju rizika od katastrofa Vrijeme radionice: 30.10.2023. 10h – 11:15h Želite li naučiti o praksama i projektnim idejama koje mogu pomoći vama, vašim korisnicima i vašoj zajednici biti bolje pripravnim za potencijalne krize i katastrofe? U sklopu projekta „Umrežavanje i …

Kreiran portal Koordinacijahumanitaraca.net

U sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama kreiran je portal https://koordinacijahumanitaraca.net/ . Sam portal ima za cilj mapirati organizacije civilnog društva i njihove potencijale tijekom kriznih situacija ili katastrofa, te također se s vremenom razviti u portal obuke …

Pomozite stradalima od poplava!

Kao što već znate, ljudi u Hrvatskoj se na nekoliko područja bore sa nadolazećim valom rijeka i podzemnih voda. U kontaktu sa lokalnim vlastima i stanovništvom nekih pogođenih dijelova saznali smo da su neka manja mjesta na jugu naše “Banovanije” već potpuno odsječena i lokalna vlast i mještani traže pomoć u oporavku. Kao što ste bili i do sada sa …

Godinu dana od invazije na Ukrajinu

Vrijeme je da donesemo nadu i mir u uništenu zemlju ADRA poziva na mir ADRA-ini timovi i dalje pomažu ljudima stradalima od rata u Ukrajini unutar i izvan njenih granica. Na prvu godišnjicu invazije na Ukrajinu, ADRA Europe poziva na prekid ratnih sukoba. ADRA odgovara na potrebe svih ljudi pogođenih ratom i nastavlja sa svojim aktivnostima. Nastavit će ih podržavati …