JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE Broj poziva: SF.3.4.11.01. „NISI SAM I”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda +, kodni broj: SF.3.4.11.01.0357, u okviru programa ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, a u sklopu provedbe projekta „Nisi sam I“,Adventistička agencija za pomoć i razvoj,  ADRA Hrvatska, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, broj poziva: SF.3.4.11.01. „NISI SAM I”

RADNICI ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: Grad Glina i okolna pripadajuća naselja (Majske Poljane, Roviška, Ravno Rašće, Majski Trtnik, Glinski Trtnik, Vlahovići, Bijele Vode, Banski Drenovac, Martinovići, Veliki Gradac, Mali Gradac, Trnovac Glinski, Kozaperovica, Brestik, Gornji Klasnić, Donji Klasnić, Dragotina, Dabrina i Maja), Petrinja i okolna pripadajuća naselja (Donja i Gornja Mlinoga, Jabukovac, Šušnjar, Banski Grabovac, Donja i Gornja Bačuga, Hrvatski Čuntić, Joševica, Begovići, Kraljevčani, Prnjavor, Dragotinci, Pastuša, Dejanovići, Moštanica, Bijelnik). Ukoliko se ne javi dovoljan broj osoba mogu se javiti i osobe s drugog područja.

Broj traženih radnika: 17

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno; 34 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: djelomično

Javni poziv vrijedi od: 29.02.2024.

Javni poziv vrijedi do: 10.03.2024.

Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika

– pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni

– pomoć u socijalnoj integraciji

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…)

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

– pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Zaposleni na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

-punoljetnost

-hrvatsko državljanstvo

-bez osnovnoškolskog obrazovanja na dalje

-prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a.

Od kandidata se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost.

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužne priložiti sljedeće:

– zamolba za posao

– kratak životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja telefona ili mobitela te adresu)

– preslika osobne iskaznice

– preslika dokaza o najvišoj razini obrazovanja, a osobe bez škole dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu.

– elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem e-maila: office@adra.hr, ili pozivom na broj: 0914320222

– putem e-maila: office@adra.hr s naslovom maila: Za javni poziv u sklopu Projekta ” Nisi sam”

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Prijave na Javni poziv s navedenim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od dva načina:

– poštom na adresu: ADRA Hrvatska, Prilaz Gjure Deželića 77 10000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni poziv u sklopu Projekta ”Nisi sam”