Zaposlenici

Slobodan Bobo Marčeta
Direktor ADRA-e Hrvatska

bobomarcheta@yahoo.com