Kreiran portal Koordinacijahumanitaraca.net

U sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama kreiran je portal https://koordinacijahumanitaraca.net/ . Sam portal ima za cilj mapirati organizacije civilnog društva i njihove potencijale tijekom kriznih situacija ili katastrofa, te također se s vremenom razviti u portal obuke organizacija civilnog društva za spremnost pravovaljanog odgovora na krizne situacije. U samoj pozadini portala također je kreiran sustav kreiranja i rukovođenja zadataka koji bi se formirali tijekom neke krize, i na koje bi se organizacije civilnog društva mogle prijaviti kao njihovi izvršitelji. Time se želi postići brži odgovor na potrebe stanovništva tijekom kriza i time smanjiti ranjivost stradalih.

Portal je otvoren ne samo za organizacije civilnog društva, već i za druge organizacije koje imaju interes biti dostupnima u pomoći tijekom kriznih događaja i katastrofa. Ukoliko kao organizacija želite postati dio Koordinacije humanitaraca učinite to na ovoj poveznici – https://app.koordinacijahumanitaraca.net/

Projekt „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Osoba za kontakt: Daniel Presečan – daniel.presecan@adra.hr