JAVNI POZIV za prijam krajnjih korisnika projekta „Nisi sam -I“ prema pozivu ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, Broj poziva: SF.3.4.11.01.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda +, kodni broj: SF.3.4.11.01.0357, u okviru programa ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, a u sklopu provedbe projekta „Nisi sam I“,Adventistička agencija za pomoć i razvoj,  ADRA Hrvatska, raspisuje JAVNI POZIV za prijem krajnjih korisnika na određeno vrijeme …

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE Broj poziva: SF.3.4.11.01. „NISI SAM I”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda +, kodni broj: SF.3.4.11.01.0357, u okviru programa ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, a u sklopu provedbe projekta „Nisi sam I“,Adventistička agencija za pomoć i razvoj,  ADRA Hrvatska, raspisuje JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno …

Provedene 3 simulacijske vježbe potresa

U studenome 2023, u sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama proveli smo 3 simulacijske vježbe potresa u 3 županije; Sisačko-moslavačkoj u Petrinji, Brodsko-posavskoj u Slavonskom Brodu i Vukovarsko-srijemskoj u Vukovaru. U navedenim vježbama lokalne organizacije civilnog društva stavljene …

Poziv na 2 online radionice – Digitalna procjena potreba stradalih tijekom krize i Psihosocijalna podrška tijekom kriznih situacija

POZIV NA 2 ONLINE RADIONICEE – rok za prijavu 15.11.2023 (srijeda) U sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama, pozivamo Vas na 2 radionice: Ove radionice imaju za cilj pomoći organizacijama civilnog društva naučiti kako digitalno prikupljati podatke o …

Pomozite stradalima od poplava!

Kao što već znate, ljudi u Hrvatskoj se na nekoliko područja bore sa nadolazećim valom rijeka i podzemnih voda. U kontaktu sa lokalnim vlastima i stanovništvom nekih pogođenih dijelova saznali smo da su neka manja mjesta na jugu naše “Banovanije” već potpuno odsječena i lokalna vlast i mještani traže pomoć u oporavku. Kao što ste bili i do sada sa …