Identitet, vizija i misija

Identitet

ADRA je svjetska humanitarna organizacija Kršćanske adventističke crkve koja pokazuje Božju ljubav i suosjećanje.


Vizija

ADRA Hrvatska je dio profesionalne, rastuće i djelotvorne mreže ADRA-e International koja se odlikuje integritetom i transparentnošću. ADRA nadilazi kulturološke i zemljopisne granice osposobljujući i zastupajući ugrožene i zaboravljene, te postižući mjerljive, dokazima potkrijepljene i trajne promjene u životu pojedinaca i društva.


Misija

ADRA Hrvatska radi s ljudima pogođenim siromaštvom i teškoćama kako bi preko ovlaštenih partnerstava i odgovornog djelovanja stvorila pravedne i pozitivne promjene.

Svrha

Služimo čovječanstvu tako da svatko može živjeti životom koji je obilato ispunjen pravdom, suosjećanjem i ljubavlju. To je upravo ono što je Bog sanjao i planirao za nas.

“Serving humanity so all may live as God intended.”


Načela i vrijednosti:

  • Svi ljudi imaju jednako pravo na skrb, brigu i osnovne životne potrepštine.
  • Sve donacije, resursi i prednosti su darovi kojima se mora upravljati odgovorno.
  • Sve osobe, osobito djeca, imaju jednako pravo na slobodu i vlastiti izbor budućnosti.
  • Pri nediskriminaciji i poštivanju različitosti, nužno je jednako prihvaćanje svih ljudi bez obzira na rasu, etničku pripadnost, spol, politička ili vjerska uvjerenja.
  • Razlike u životnoj dobi, spolovima, rasi, kulturama i obiteljima obogaćuju zajednice s kojima radimo.
  • Svi ljudi, naročito žene i djeca, imaju pravo na zaštitu i život bez nasilja, seksualnog iskorištavanja i svih ostalih oblika nasilja.

Odgovori