Svečano potpisivanje Ugovora za provedbu projekta Zaželi – program zapošljavanja žena-faza III

Dana 28. prosinca 2022. godine ADRA Hrvatska kao nositelj projekta’’Nisi sam’’ (UP.02.1.1.16.0248) u okviru programa  Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III potpisala je ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda. 

Ukupna vrijednost projekta 579 700.00 kn

CIlj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 12 žena pripadnica ranjive skupine u ruralnom području kroz aktivnosti zapošljavanja u lokalnoj zajednici čime projekt izravno doprinosi općem i specifičnom cilju Poziva. Specifičnom cilju poziva projekt pridonosi i povećanjem  kvalitete života 72 krajnja korisnika kojima će novozaposlene žene svakodnevno pružati pomoć u kući. Projektne aktivnosti provodit će se na području Sisačko-moslavačke županije i to u ruralnim naseljima grada Gline. Projekt traje 8 mjeseci, a žene će biti zaposlene na 6 mjeseci.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost ADRA Hrvatska.