Potpisivanje memoranduma o korištenju unificiranog upitnika za procjenu potrebe

Nakon puno truda da se zajedničkim naporom stvori unificirani upitnik procjene potreba, došao je i taj dan gdje je potpisan Memorandum razumijevanja o korištenju istog digitaliziranog alata radi prikupljanja potreba ljudi tijekom kriznih situacija. Ovo je prvi korak u koordiniranoj spremnosti organizacija odgovoriti na krizne događaje. Puno hvala svim organizacijama civilnog društva, kao i stožerima Civilne zaštite u Sisačko-Moslavačkoj županiji koji su sudjelovali u ovom procesu!

Projekt „Jačanje spremnosti humanitarne zajednice kroz standardizaciju i unificiranje prakse za među-organizacijsku procjenu potreba tijekom kriznih situacija” je podržan sa € 4995 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Osoba za kontakt: Daniel Presečan, Projektni Koordinator, daniel.presecan@adra.hr

Unificirani upitnik procjene potreba možete pronaći OVDJE.