Održana „Edukacija o učinkovitom menadžmentu volontera za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini“ u obnovljenom Volonterskom centru ADRA-e Hrvatska u Donjoj Mlinogi

Dana 6. prosinca 2022. godine u obnovljenom Volonterskom centru ADRA-e Hrvatska u Donjoj Mlinogi kraj Petrinje, održana je Edukacija o učinkovitom menadžmentu volontera za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini kao dio projekta (ob)Nova SMŽ – Jačanje, pripravnost i održivost lokalne zajednice u odgovoru na krize (UP.04.2.1.11.0752).

Edukaciju su moderirale i vodile Tamara Jovičić, direktorica Udruge IKS te Josipa Bliznac, voditeljica ESF projekta, djelatnica udruge IKS i koordinatorica humanitaraca SMŽ.

U raspravi na temu kriznog volontiranja sudjelovali su svi prisutni sa svojim iskustvima, idejama i naučenim lekcijama. Obrađene su teme Zakona o volontiranju NN 58/07, 22/13, 84/21, kriznog volontiranja, Zakona o sustavu civilne zaštite NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22, načinima i alatima za menadžment volontera, volonterskim centrima u Republici Hrvatskoj, psihološkoj prvoj pomoći te načelima kriznog volontiranja.

Sudionici su se retrospektivno osvrnuli na vlastita iskustva kriza i katastrofa koje su pogodile Republiku Hrvatsku još od poplava 2014. godine preko migrantske krize, koronavirusa i potresa.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost ADRA-e Hrvatska i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost ADRA-e Hrvatska.