Održane dvije edukacije u sklopu projekta (ob)Nova SMŽ

Dana 13. svibnja 2022. godine u Centru kreativne industrije, Stjepana i Antuna Radića 20 u Sisku održana je Edukacija o procjeni humanitarnih potreba kao dio projekta (ob)Nova SMŽ – Jačanje, pripravnost i održivost lokalne zajednice u odgovoru na krize (UP.04.2.1.11.0752).

Predavači na edukaciji bili su: Dijana Durić, bivša Koordinatorica humanitaraca SMŽ, Josipa Bliznac, Koordinatorica humanitaraca SMŽ, Daniel Presečan (ADRA Hrvatska) te Aron Pecnik (Ured pučke pravobraniteljice).

Uvodni dio edukacije bazirao se na međunarodne standarde u provedbi procjene humanitarnih potreba te važnost koordinirane procjene potreba sa posebnim fokusom na MIRA alate (Multi-sectoral Initial Rapid Assessment) . Potom je prezentirana analiza provedbe procjene humanitarnih potreba u kontejnerskim naseljima i među pripadnicima ranjivih skupina u SMŽ te su iznesene naučene lekcije. Na koncu, zacrtan je novi plan i fokus nadolazeće procjene humanitarnih potreba.

Nastavno na Edukaciju o procjeni humanitarnih potreba, dana 3. lipnja 2022. godine održana je Online Edukacija o digitalnim alatima potrebnim za procjenu potreba i upravljanje podacima preko Zoom-a. Edukaciju je vodio Daniel Presečan iz ADRA Hrvatska. Nazočnima je demonstrirao digitalne alate korištene procjenama humanitarnih potreba te upotrebu KoboToolBox software-a i KoboCollect mobilne aplikacije.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost ADRA Hrvatske i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost ADRA Hrvatske.