Dodijeljena bespovratna sredstva za projekt (ob)Nova SMŽ – Jačanje, pripravnost i održivost lokalne zajednice u odgovoru na krize

Dana 21. ožujka 2022. godine ADRA Hrvatska kao nositelj projekta (ob)Nova SMŽ – Jačanje, pripravnost i održivost lokalne zajednice u odgovoru na krize (UP.04.2.1.11.0752) potpisala je ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava od Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Republike Hrvatske. Partneri na projektu su Udruga IKS i Gradsko društvo Crvenog križa Glina. Ukupna vrijednost projekta je 487,465.69 HRK. Projekt je sufinanciran u iznosu od 414,345.84 HRK iz fonda Europske unije i 73,119.85 HRK iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha projekta je postojeće organizacije civilnog društva ojačati u pripravnosti u odgovoru na krize kroz različite edukacije, naučiti organizacije primjenu digitalnih alata za procjenu humanitarnih potreba te provesti analizu potreba i razviti projekte kroz dva ključna strateška dokumenta Procjenu humanitarnih potreba i Humanitarni interventni plan. Temeljem tih dvaju dokumenta mobiliziraju se sredstva za pomoć pogođenom stanovništvu.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost ADRA Hrvatska i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost ADRA Hrvatska.