ADRA pomaže

ADRA Hrvatska odgovorila je na potrebe Doma za starije i nemoćne Beli
Manastir te donirala pomagala za kretanje i njegu starijih osoba.
Donacija uključuje invalidska kolica, rolatore, hodalice, štake, liftove
za kadu.
Vjerujemo da će donirana pomagala olakšati kretanje korisnika Doma te
doprinijeti njihovoj većoj uključenosti u aktivnosti i sadržaje koje Dom
pruža kao i pomoći osoblju u radu.

Prilog Slavonske TV: