Novosti

Održana „Edukacija o učinkovitom menadžmentu volontera za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini“ u obnovljenom Volonterskom centru ADRA-e Hrvatska u Donjoj Mlinogi

Dana 6. prosinca 2022. godine u obnovljenom Volonterskom centru ADRA-e Hrvatska u Donjoj Mlinogi kraj Petrinje, održana je Edukacija o učinkovitom menadžmentu volontera za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini kao dio projekta (ob)Nova SMŽ – Jačanje, pripravnost i održivost lokalne zajednice u odgovoru na krize (UP.04.2.1.11.0752). Edukaciju su moderirale i vodile Tamara Jovičić, direktorica Udruge IKS te Josipa Bliznac, …

Provedene 3 simulacijske vježbe potresa

U studenome 2023, u sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama proveli smo 3 simulacijske vježbe potresa u 3 županije; Sisačko-moslavačkoj u Petrinji, Brodsko-posavskoj u Slavonskom Brodu i Vukovarsko-srijemskoj u Vukovaru. U navedenim vježbama lokalne organizacije civilnog društva stavljene …

Novi ADRA volonterski portal – adravolonteri.eu

Dragi naši ADRA Volonteri! Dobrodošli na https://adravolonteri.eu U sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama, u sklopu organizacijskog razvoja, kreirali smo organizacijski volonterski portal preko kojeg se nadamo kreirati jedinstvene i efektivne procese volontiranja u ADRA-i. Preko istog portala …

Poziv na 2 online radionice – Digitalna procjena potreba stradalih tijekom krize i Psihosocijalna podrška tijekom kriznih situacija

POZIV NA 2 ONLINE RADIONICEE – rok za prijavu 15.11.2023 (srijeda) U sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama, pozivamo Vas na 2 radionice: Ove radionice imaju za cilj pomoći organizacijama civilnog društva naučiti kako digitalno prikupljati podatke o …

Mapiranje potencijala organizacija kao priprema za krizne situacije

Jedan od prvih koraka u pripravnosti za potencijalne krizne situacije je mapiranje organizacijskih potencijala organizacija civilnog društva za odgovor na iste. U sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u Istočnoj Hrvatskoj“ koji ima za cilj povećanje kapaciteta i međusobne umreženosti OCD-a u kriznim situacijama i katastrofama mapirali smo potencijale 16 organizacija u tri županije; Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj …

Poziv na radionicu! – Primjeri dobre prakse u području pripravnosti za katastrofe i smanjenju rizika od katastrofa

POZIV NA ONLINE RADIONICU – rok za prijavu 27.10.2023! Naziv radionice: Primjeri dobre prakse u području pripravnosti za katastrofe i smanjenju rizika od katastrofa Vrijeme radionice: 30.10.2023. 10h – 11:15h Želite li naučiti o praksama i projektnim idejama koje mogu pomoći vama, vašim korisnicima i vašoj zajednici biti bolje pripravnim za potencijalne krize i katastrofe? U sklopu projekta „Umrežavanje i …