Zalaganje za socijalnu pravdu

Svijet je prepun stranaca…Među tim strancima nisu samo ljudi za koje mi ne znamo, već i pojedinci koje je zajednica odbacila. Ratovi odvajaju djecu od roditelja, prisiljavaju čovjeka da napusti vlastiti dom, radno mjesto ili čak svoju državu. Invalidi su često zanemareni te izopćeni samo zato što su drugačiji.

ADRA razbija barijere predrasuda organiziranjem obuka i edukacija u društvenim zajednicama pri čemu promiče politiku tolerancije. Kao organizacija nastoji doprijeti do ugroženih zajednica diljem svijeta, pomaže im kako bi svoj život vratili u normalu. ADRA stoga ciljano pomaže ranjive društvene skupine pružanjem hitnih potrepština, podrške i prilika za obrazovanje što je namijenjeno izbjeglicama te raseljenoj djeci koja su ostala bez roditelja.