Novi projekt „Jačanje spremnosti humanitarne zajednice kroz standardizaciju i unificiranje prakse za među-organizacijsku procjenu potreba tijekom kriznih situacija”

Uskoro će biti godinu dana od kako je razorni potres pogodio Sisačko Moslavačku Županiju. Kroz razvoj događaja u odgovoru na potrebe pogođenog stanovništva izuzetno je važno za organizacije civilnog društva da podvuku crtu i sagledaju što se moglo učiniti bolje. Kako u slučaju novih kriza biti spremniji i brži i kako što bolje zaštiti dostojanstvo i prava onih koji su s krizom pogođeni?

Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, podržao je projekt „Jačanje spremnosti humanitarne zajednice kroz standardizaciju i unificiranje prakse za među-organizacijsku procjenu potreba tijekom kriznih situacija” čiji je cilj unaprijed pripremiti alate za efikasno prikupljanje novonastalih potreba stradalog stanovništva te osposobiti druge organizacije civilnog društva i njihove volontere u korištenju takvih alata. Takvom pripremom, nadamo se da ćemo u trenutku potencijalne nove krize biti bolje pripravni zaštiti prava ugroženog stanovništva te im brže i efikasnije pomoći.

Projekt se provodi u partnerstvu sa Hrvatskim Crvenim Križem, organizacijama unutar Koordinacije Humanitaraca u Sisačko-Moslavačkoj Županiji, lokalnim stožerima te bilateralnim partnerom ADRA Norveška koja je pružila konzultantsku podršku.

Trajanje projekta je od 1. prosinca 2021. do 28. veljače 2022 godine te je podržan sa € 4.955,01 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Osoba za kontakt: Daniel Presečan, Projektni Koordinator, daniel.presecan@adra-office