ADRA Novosti

Mijenjamo svijet, korak po korak...

ADRA se predstavila na Svjetskom humanitarnom Summitu

U Istanbulu, Turskoj 23. i 24. svibnja 2016. godine održao se prvi Svjetski humanitarni Summit na kojem je međunarodno vodstvo ADRA-e predstavio rad naše organizacije. Jonathan Duffy, predsjednik ADRA-e International i Frank Teeuwen, direktor ureda za izdavanje dozvola pri Ujedinjenim Narodima predstavili su globalnu mrežu organizacije ADRA. Gospodin Duffy također je dao iskaz u ime ADRA-e prema kojem se obvezuje na Humanitarne Akcije u sklopu specijalnog dijela Summita. Obaveza na akciju odnositi će se na rad ADRA-e u području razvoja te na djelovanje u slučajevima katastrofa širom svijeta.

Izjava Gospodina Duffyja posebno će se usrećiti na dva od pet temeljnih dužnosti navedenih u UN ovom programu Generalnog sekretara Ujedinjenih naroda za humanitarno djelovanje:

  • temeljna  odgovornost 3: Ne ostavljaj nikoga iza sebe,
  • temeljna odgovornost 4: Promjeni živote ljudi – od isporučene pomoći do prestanka potrebe za  humanitarnom pomoći.

Ovaj Summit je globalni poziv na akciju UN-ovog Generalnog sekretara Ban Ki-moona. Pozvano je približno 5,000 uzvanika uključujući poglavare raznih država, globalne lidere,  biznismene, humanitarnih organizacije i predstavnike civilnoga društva. Na Summitu su uspostavljena 3 cilja:

  1. Ponovno potaknuti i osnažiti obvezu čovječanstva u univerzalnost humanitarni principa
  2. Pokrenuti niz konkretnih akcija i obveza u cilju da se državama i zajednicama osigura i omogući bolja priprema za krizu i bolji odgovori na krizne situacije, te da se smanje šokovi koji bi mogli nastati povodom kriznih situacija.
  3. Stvaranje uvjeta za dijeljenje tzv. najbolje prakse koji mogu pomoći spasiti živote diljem svijeta. Potrebno je staviti ljude pogođene krizom u središte humanitarnih akcija te im ublažiti patnje.