ADRA Novosti

Mijenjamo svijet, korak po korak...

Donacija dječjih nosiljki izbjeglicama u Makedoniji

ADRA-Hrvatska, Adventistička agencija za pomoć i razvoj, u suradnji s RODA – Roditelji u akciji, organizirala je akciju “Mame za mame” kojom su se prikupljale dječje nosiljke za izbjeglice na području Makedonije.

Početkom rujna, ADRA – Hrvatska i RODA – Roditelji u akciji, pokrenuli su akciju “Mame za mame” kako bi se prikupile dječje nosiljke za izbjeglice u Makedoniji. Prikupljale su se različite vrste nosiljki za bebe (marame, slingovi, mai-tai, strukturirane nosiljke…) kako bi se na taj način pomoglo majkama s malom djecom na njihovom dugom putu prema boljem sutra.

Ukupno je prikupljeno 28 kutija (2 palete) pomoći i nastavilo se još prikupljati kroz cijeli studeni i prosinac. Prve nosiljke dostavljene su u Makedoniju u Gevgeliju i podijeljene, a druga pošiljka je poslana krajem studenom, zahvaljujući nesebičnoj donaciji Croatia Airlines u vidu besplatnog prijevoza, također u Makedoniju gdje će preko ADRA-e Makedonija biti podijeljena potrebitima.

Dječje nosiljke za izbjeglice u Makedoniji 2