Pomažemo potrebitima u krizi

Pandemija koronavirusa zahvatila je cijeli svijet. ADRA Hrvatska, kao i mnogo puta ranije, spremno je reagirala u krizi. Podijelili smo, i još uvijek dijelimo pakete s hranom i higijienskim potrepštinama. Sredstva za kupnju ovih prozvoda donirala ja ADRA International i TED.

Također, dijelimo i svježe voćne sokove koje nam je donirao jedan domaći OPG, a mnogi privatni donatori donirali su financijska sredstva koja su također usmjerena na pružanje izravne humanitarne pomoći.

U svemu nam pomažu brojni volonteri koji poklanjaju svoje vrijeme i pomažu ADRA-i da bude još uspješnija u radu.

Pročitajte naše priče…